Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 augustus 2023 gaan we de 13e editie van de Empelse Doe Dagen beleven!

Deze drie dagen boordevol activiteiten is bedoeld voor de Empelse basisschooljeugd, dus kinderen die in Empel wonen of in Empel op school zitten kunnen hieraan meedoen.

Van zondag 5 februari tot en met 12 februari 2023 kan er daarvoor ingeschreven worden via onze website: www.empelsedoedagen.nl
Vul alle gegevens volledig in, verdere instructies staan op de site.

Het inschrijfgeld dien je bij het inschrijven direct te betalen, de informatie hiervoor (inschrijfnummer en rekeningnummer) krijg je in de bevestigingsmail direct na het inschrijven. Zodra je betaling ontvangen is, is je inschrijving bevestigd. Er kunnen 300 kinderen deelnemen aan EDD 2023. 
Indien er meer inschrijvingen zijn, zal er een reservelijst worden gemaakt. Kinderen waarvan de ouders het meest meehelpen, krijgen hierbij voorrang. 

Mocht je op de reservelijst komen - dan ontvang je binnen 2 weken na de sluitingsdatum hierover bericht.
Wees bewust dat het inschrijfnummer geen indicatie is van het aantal kinderen dat heeft ingeschreven in verband met meerdere kinderen per inschrijving.

Het inschrijfgeld bedraagt € 19,50 per kind (dit is inclusief een lootje, t.w.v. €1 voor de loterij tijdens de kijkavond op maandag 21 augustus!).

Inschrijfregels

·       Het is als ouder verplicht om minimaal 1 hele dag (maandag, dinsdag of woensdag van 9.15-16 uur) of 2 dagdelen (afbreken op woensdag in combinatie met opbouw op zaterdag vanaf 8.00 of maandag, dinsdag of woensdag van 7.00 tot 9.30) mee te helpen. Meer dagen mag altijd, daar zijn wij heel blij mee

 

·        Als je als vader alleen op maandag komt helpen dan plannen we je in als zaagpapa, mits je op woensdag mee komt opruimen.
Dit is vanaf 13 uur of 15:30 uur. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Uiteraard zorgen wij dan voor eten en drinken


Als je niet kiest om mee op te komen ruimen plannen we je op maandag in op een andere activiteit

·       Als de hulpouder onverhoopt niet kan komen helpen op de opgegeven dag(en) moet er zelf voor vervanging gezorgd worden (minimale leeftijd van de vervanger is 15 jaar) en dit aan ons doorgeven via mail. Indien er geen vervanging geregeld kan worden kunnen kinderen helaas niet deelnemen, het inschrijfgeld wordt ook niet terugbetaald

 

·       Om continuïteit op de groepen te kunnen waarborgen plannen we daarvoor als groepsleiding zoveel mogelijk hulpouders/ vrijwilligers die 3 dagen meehelpen.
Bij ’opmerkingen’ op het inschrijfformulier kunnen ouders/vrijwilligers aangeven bij welk onderdeel ze graag willen helpen. Dit is geen garantie!


·       De voorkeur van de kinderen bij de groepsindeling met vriendjes/ vriendinnetjes gaat altijd vóór de voorkeur van de hulpouder

 

·       Per inschrijfformulier worden alleen kinderen uit hetzelfde gezin opgegeven

·       Voor samengestelde gezinnen geldt dat de kinderen die als wonende in Empel staan ingeschreven mee kunnen doen

·       Bij de optie om vriend of vriendin op te geven, gaan wij uit van de eerst opgegeven naam van vriend of vriendin, bij wie ze in de groep willen

·       Wij gaan ervan uit dat de kinderen alle 3 de dagen komen. Wie een dag niet kan, graag even mailen naar secretariaat@empelsedoedagen.nl

·       Het informatieboekje is ongeveer twee weken voor de zomervakantie te downloaden van de website

·       Er kunnen 300 kinderen deelnemen aan EDD 2023, indien er meer inschrijvingen zijn, zal er een reservelijst worden gemaakt.
Kinderen waarvan de ouders het meest meehelpen, krijgen voorrang


·       Mocht er te weinig ouderhulp zijn dan kunnen minder kinderen deelnemen en zullen als eerste de kinderen worden uitgesloten van
deelname waarvan de ouders het minst komen helpen

 

Inschrijven als vrijwilliger:
Iedereen vanaf de brugklas kan zich inschrijven om mee te komen helpen als vrijwilliger, tot 15 jaar is dit altijd onder begeleiding van een hulpouder (junior EDD),
vanaf 15 jaar kun je zelfstandig ingedeeld worden. Er is ook een beperkte mogelijkheid om een maatschappelijke stage te lopen bij EDD.

Wil je je inschrijven als vrijwilliger, dat kan via onze website, via het inschrijfformulier voor vrijwilligers.

Corona maatregelen
Mochten er tijdens de dagen van EDD maatregelen van toepassing zijn m.b.t. Covid 19 (bijvoorbeeld Coronapas) dan zijn wij verplicht om ons daar aan te houden. 

Voor vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of via mail: secretariaat@empelsedoedagen.nl