Inschrijfregels

Op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 augustus 2024 gaan we de 14e editie van de Empelse Doe Dagen beleven! Om de Empelse Doe dagen voor iedereen toegankelijk te houden willen we het inschrijfgeld zo laag mogelijk houden en zijn daardoor afhankelijk van de hulp van vrijwilligers en hulpouders. 

Kortom zonder de hulp van ouders en vrijwilligers zijn er geen EDD.

De drie EDD-dagen zitten boordevol activiteiten en zijn bedoeld voor de Empelse basisschooljeugd, dus kinderen die in Empel wonen of in Empel op school zitten kunnen hieraan meedoen.

Van zondag 24 maart tot en met zondag 31 maart 2024 kun je inschrijven via de homepagina op deze website.
Vul alle gegevens volledig in, verdere instructies staan op de site.

Het inschrijfgeld dien je bij het inschrijven direct te betalen, de informatie hiervoor (inschrijfnummer en rekeningnummer) krijg je in de bevestigingsmail direct na het inschrijven. Zodra je betaling ontvangen is, is je inschrijving bevestigd. Er kunnen 300 kinderen deelnemen aan EDD 2024. 
Indien er meer inschrijvingen zijn, zal er een reservelijst worden gemaakt. Kinderen waarvan de ouders het meest meehelpen, krijgen hierbij voorrang. 

Mocht je op de reservelijst komen - dan ontvang je binnen 2 weken na de sluitingsdatum hierover bericht.
Wees bewust dat het inschrijfnummer geen indicatie is van het aantal kinderen dat heeft ingeschreven in verband met meerdere kinderen per inschrijving.

Het inschrijfgeld bedraagt € 20 per kind (dit is inclusief een lootje, t.w.v. €1 voor de loterij tijdens de kijkavond op de maandag van de EDD).

Inschrijfregels

  • Het is als ouder verplicht om per kind minimaal 1 hele dag (maandag, dinsdag of woensdag van 9.15-15 uur) of 2 dagdelen (afbreken op woensdag in combinatie met opbouw op zaterdag vanaf 8.00 of maandag, dinsdag of woensdag van 7.00 tot 9.30) mee te helpen. Voor 2 kinderen is dit dus 2 dagen of 4 dagdelen, bij 3 kinderen et cetera. Meer dagen mag altijd, daar zijn wij heel blij mee
  • Als de hulpouder onverhoopt niet kan komen helpen op de opgegeven dag(en) moet er zelf voor vervanging gezorgd worden (minimale leeftijd van de vervanger is 15 jaar) en dit aan ons doorgeven via mail. Indien er geen vervanging geregeld kan worden kunnen de eigen kinderen niet deelnemen, het inschrijfgeld wordt ook niet terugbetaald
  • Om continuïteit op de groepen te kunnen waarborgen plannen we daarvoor als groepsleiding zoveel mogelijk hulpouders/ vrijwilligers die 3 dagen meehelpen.
  • Bij ’opmerkingen’ op het inschrijfformulier kunnen ouders/vrijwilligers aangeven bij welk onderdeel ze graag willen helpen. Dit is geen garantie!
  • De voorkeur van de kinderen bij de groepsindeling met vriendjes/ vriendinnetjes gaat altijd vóór de voorkeur van de hulpouder.
  • Per inschrijfformulier worden alleen kinderen uit hetzelfde gezin opgegeven. Voor samengestelde gezinnen geldt dat de kinderen die als wonende in Empel staan ingeschreven mee kunnen doen
  • Bij de optie om vriend of vriendin op te geven, gaan wij uit van de eerst opgegeven naam van vriend of vriendin, bij wie ze in de groep willen

Wij gaan ervan uit dat de kinderen alle 3 de dagen komen. Wie een dag niet kan, graag even mailen naar secretariaat@empelsedoedagen.nl

Het informatieboekje is ongeveer twee weken voor de zomervakantie te downloaden van deze website en zal ook per mail worden gestuurd.

 

Inschrijven als vrijwilliger:
Iedereen vanaf de brugklas kan zich inschrijven om mee te komen helpen als vrijwilliger, tot 15 jaar (junior EDD) is dit altijd onder begeleiding van een hulpouder . Vanaf 15 jaar kun je zelfstandig ingedeeld worden. Er is ook een beperkte mogelijkheid om een maatschappelijke stage te lopen bij EDD.

Wil je je inschrijven als vrijwilliger, dat kan via onze website, via het inschrijfformulier voor vrijwilligers.

Overig
Voor vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of via mail: secretariaat@empelsedoedagen.nl