Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. 
Ook wij zijn als stichting verplicht om een privacy beleid te hanteren.

Op het moment dat je je inschrijft voor de EDD, via het inschrijfformulier op onze website of door middel van een e-mail worden je gegevens in één document
bewaard op de pc van onze secretaris. Dit document is ten alle tijden alleen door de secretaris in te zien.
De persoonsgegevens ( naam-school-klas-geboortedatum- vriendjes) worden door het bestuur gebruikt voor het maken van de groepsindeling.
Uw mailadres voor het verzenden van e-mails (nieuwsbrief/ info voor hulpouders).
Tijdens de EDD heeft onze secretaris een document met namen van de kinderen en telefoonnummers van de ouders zodat wij u in geval van nood kunnen bereiken.
(Mocht er tijdens de EDD iets met een van uw kinderen zijn.)
Deze gegevens worden niet geprint en worden na afloop van de EDD verwijderd van de computer van onze secretaris.

Medische gegevens, zoals allergieën mogen wij niet opslaan in ons bestand. Heeft u of uw kind een allergie geef dit dan elke dag duidelijk aan bij de groepsleiding!
Indien het om een levensbedreigende allergie gaat is het ook raadzaam dit bij de EHBO-post (aanwezig op ons terrein) door te geven.

Met alle ingevulde persoonlijke gegevens zullen wij zorgvuldig omgaan.
Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Foto’s & Film
Een foto zegt meer dan 1000 woorden! Ook wij leggen veel op foto vast tijdens de EDD om je als ouder te laten zien hoe de kinderen hebben genoten tijdens deze dagen.

Tijdens het inschrijven moet u aangeven of uw kinderen wel of niet specifiek op de foto mogen conform de huidige wetgeving.
Indien u niet akkoord gaat zal uw kind dus niet op bijvoorbeeld groepsfoto's komen, of in close-ups gepubliceerd worden op Facebook of de EDD website.
In overzichtsfoto's kan het wel voorkomen dat uw kind in de menigte voorkomt.
Uw kind zal vanwege praktische reden dan ook een hesje moeten dragen tijdens de EDD dagen (bereid uw kind hierop dan voor).

Verder een verzoek aan alle (hulp)ouders-opa’s-oma’s die op de dagen zelf foto’s en filmpjes maken om deze via social-media te verspreiden; 
let op én respecteer de privacy van andere kinderen. Het is voor de stichting echter ondoenlijk hier controle op uit te oefenen.